Прикажи све

Саопштење за јавност

Поштовани чланови КУД "Абрашевић" Београд и пријатељи друштва овим путем желимо да вас обавестимо да је Прво Основно Јавно Тужилаштво у Београду у предмету КТ бр. 5085/14 окончало кривични поступак који је вођен против: Радојице Кузмановића, Драгомира Никчевића, Олге Васиљевић, Душана Грујића и Предрага Кузмановића због кривичног дела Посебни случајеви фалсификовања исправа из чл. 356 ст. 1 тач. 3, 4 и 5 Кривичног Законика Републике Србије и применило кривично правни институт опортунитета на окривљене. Окривљена лица су након саслушања сведока сама иницирала да плате одређени износ како би Тужилаштво према окривљенима применило кривично правни институт опортунитета што је Тужилаштво и учинило ради економичности поступка.